Fotografia

Wyślij informację o tej fotografii

Fotografia
Co to za uroczystość i gdzie ta fotografia została wykonana?
Przed trybuną czwarty od lewej Adam Kuch - przewodniczący miejskiej rady w Strzyżowie, po prawej stronie Andrzej Markowicz - nauczyciel
Wyślij informację o tej fotografii

Fotografia
Co to za uroczystość i gdzie ta fotografia została wykonana?
Od lewej ppor. S. Pasieka - oficer Komendy Powiatowej MO w Strzyżowie (na skraju fotografii), plut. Alfred Fafara (trzyma medale), Jan Jędrzejczyk (trzyma sztandar), ppłk L. Data - szef Powiatowego Sztabu Wojsk w Strzyżowie, Korab (w tle w okularach), Wójcik - sekretarz kom. pow. PZPR w Strzyżowie, płk Szczesiuł - z-ca szefa WSzW w Rzeszowie (na pierwszym planie), M. Kołodziej (kobieta w tle), Edward Ziobro - listonosz (pierwszy w szeregu), Andrzej Żydzik (ostatni)
Wyślij informację o tej fotografii

Fotografia
Co to za uroczystość i gdzie ta fotografia została wykonana?
Od lewej Jędrzejczyk (za sztandarem), Korab (w tle w okularach), ppłk L. Data - szef Powiatowego Sztabu Wojsk w Strzyżowie, Korab, Stanisław Gajda (w 2 szeregu), Edward Ziobro - listonosz (z orderami), Władysław Wierzbicki (w 2 szeregu), Tadeusz Górnicki (przedostatni w 2 szeregu). Na trybunie, płk Szczesiuł z-ca szefa WSzW w Rzeszowie (w mundurze pierwszy od lewej), płk Stanisław Pawiński szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w Rzeszowie (w mundurze), Markowicz - dyr. szkoły podst. w Żarnowej (drugi po prawej), następny Baran - były komendant pow. MO w Strzyżowie, Józef Irzyk -przewodniczący lub z-ca szefa ZBOWiD w Strzyżowie (ostatni)
Wyślij informację o tej fotografii

Fotografia
Gdzie ta fotografia została wykonana?
Wyślij informację o tej fotografii